Tekstin koko AA
Energia-alan järjestöt

Fortum toimii useissa kansallisissa ja kansainvälisissä energia-alan ja kestävän kehityksen järjestöissä. Alla on listattu merkittävimmät näistä edustuksista.

Kansainväliset yhteistyökumppanit

EU:n tasolla Fortum on mukana seuraavissa järjestöissä ja rahastoissa: 

Eurelectric ajaa sähköalan yhteisiä tavoitteita eurooppalaisella tasolla.

Euroheat & Power on kansainvälinen kaukolämpö- ja kylmäyhtiöiden etujärjestö.

Foratom on eurooppalainen ydinenergia-alan kauppaliitto. Sen ensisijainen tarkoitus on edistää ydinvoimaa Euroopassa esittämällä alaan liittyviä tavoitteitaan.

RECS International (Renewable Energy Certificate System) -järjestön puitteissa Fortum kehittää 90 muun, lähinnä eurooppalaisen, yrityksen kanssa sääntöjä ja järjestelmää uusiutuvan energian sertifikaattien kansainväliseen kauppaan.

Maailmanpankin hiilirahasto (Prototype Carbon Fund, PCF): Fortum on osakkaana tässä rahastossa, joka investoi hiilidioksidipäästöjä vähentäviin yhteistoteutushankkeisiin Itä-Euroopassa ja puhtaan kehityksen mekanismin hankkeisiin kehitysmaissa. PCF:n tuottamat päästöjen vähennykset jaetaan osakkaille omistusosuuksien suhteessa.

Testing Ground Facility (TGF): Fortum on osakkaana Nordic Environment Finance Corporationin (NEFCO) Testing Ground Facility (TGF) -hiilirahastossa.

Bettercoal -järjestön tavoitteena on vastuullisen toiminnan jatkuva parantaminen hiilen hankintaketjussa.

World Energy Council (WEC): Fortum on järjestön jäsen Suomen ja Ruotsin kansallisten komiteoiden kautta.

COGEN Europe edistää yhteistuotannon kehittämistä Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Suomalaiset yhteistyökumppanit

Energiateollisuus ry (ET) on sähkö- ja kaukolämpöalaa edustava elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.

Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK): Fortum tekee yhteistyötä järjestön kanssa.

Ruotsalaiset yhteistyökumppanit

Svensk Energi on Ruotsin energiantuottajien toimialajärjestö.

Svensk Fjärrvärme on Ruotsin kaukolämmöntuottajien toimialajärjestö.

Elforsk on energia-alan tutkimusorganisaatio.

Värmeforsk on energia-alan tutkimusorganisaatio.

Energimyndigheten: Fortumilla on edustajia järjestön kehitysohjelmissa.

Svenskt Näringsliv: Fortumilla on edustajia järjestön eri komiteoissa.

Norjalaiset yhteistyökumppanit

Energi Norgen on Norjan kansallinen energia-alan edunvalvontajärjestö.

Fjernvarmeforeningen on Norjan kaukolämmitysalan etujärjestö.

NORWEA on tuulivoima-alan järjestö.

Puolalaiset yhteistyökumppanit

Responsible Business Forum: Fortum liittyi jäseneksi vuonna 2012.

Polish District Heating Chamber of Commerce -järjestö yhdistää yrityksiä, joiden toiminta liittyy kaukolämpöön.

Polish Biomass Chamber on järjestö, joka ajaa biomassan asemaa tulevaisuuden energiapolitiikassa.

Scandinavian Polish Chamber of Commerce -järjestö tukee Puolassa toimivien skandinaavisten yritysten dialogia puolalaisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa ja kehittää Skandinavian ja Puolan välisiä liiketoimintasuhteita. 

Polish Association of Energy Traders on poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka osallistuu aktiivisesti energia-alan lainsäädännön kehittämiseen.

Polish CHP Association

Polish Regional Chamber of Trade and Industry

Ranskalaiset yhteistyökumppanit

Ranskalais-suomalainen kauppakamari (French-Finnish Chamber of Commerce)

Venäläiset yhteistyökumppanit

Market Council for organising efficient system of trading at wholesale and retail electricity and capacity market

Council of Power Producers

The Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs on sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka toimii liittovaltio- ja aluetasolla ajaen yrittäjien ja teollisuuden etuja.

Association of the European Businesses in the Russian Federation on Venäjällä liiketoimintaa harjoittavien eurooppalaisten yritysten edustaja ja edunvalvoja.