Tekstin koko AA
Yleishyödyllinen tuki

Tuemme yhteiskunnan hyväksi tehtävää yleishyödyllistä toimintaa, esimerkiksi järjestöjen ja yhteisöjen työtä toimintamaissamme. Tavoitteena on, että sponsorointiyhteistyö hyödyntää molempia osapuolia.

Vuonna 2012 Fortumin tuki yleishyödylliseen toimintaan oli noin 5,8 miljoonaa euroa (2011: 4,6), josta Fortumin säätiön myöntämien apurahojen osuus oli noin
780 000 euroa (2011: 700 000). Fortumin säätiö tukee luonnontieteellistä, teknillistieteellistä sekä taloustieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä energia-alalla. Lisäksi Fortum lahjoitti Suomessa yliopistoille tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön noin 757 000 euroa (2011: 2,8 miljoonaa euroa).