Tekstin koko AA
Yhteistyö järjestöjen kanssa

Teemme yhteistyötä ympäristöjärjestöjen kanssa sähkötuotteiden ympäristömerkinnässä ja osallistumme projekteihin, jotka tähtäävät luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen sekä ympäristönsuojeluun. Lisäksi toteutamme useat sponsorointihankkeemme yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Osa ympäristöprojektien rahoituksesta tulee ympäristömerkityn sähkön myynnistä. Ruotsissa olemme jäsenenä WWF:n Global Forest and Trade Networkissa ja edistämme tätä kautta vastuullista metsänhoitoa. Vuonna 2012 liityimme Bettercoal-aloitteeseen, joka edistää kestävän kehityksen periaatteita hiilenlouhinnassa.

Sponsorointihankkeet

Sponsorointiohjelmamme keskittyy ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun alueisiin. Projektit kohdistuvat pääasiassa nuoriin ja paikalliseen toimintaan. Fortum on vuodesta 2006 alkaen tehnyt yhteistyötä John Nurmisen Säätiön kanssa. Vuonna 2006 alkanutta yhteistyötä jatkettiin viime vuonna nelivuotisella aiesopimuksella. Vuosina  2012–2015 Fortum tukee Puhdas Itämeri -hanketta vuosittain 75 000–100 000 eurolla.

Tukea lasten ja nuorten liikuntaharrastukselle

Suomessa lasten ja nuorten liikuntaharrastusta tuetaan Fortum Tutor -ohjelmalla ja Para School Day -tapahtumilla. Suomen Palloliiton kanssa yhteistyössä toteutettava Fortum Tutor kehittää juniorijalkapalloilun parissa toimivien ohjaajien ja valmentajien taitoja yli 60 paikkakunnalla. Vuosittain ohjelma tavoittaa noin
20 000–30 000 perhettä. Suomen Paralympiakomitean kanssa toteutettu Fortum Para School Day -kiertue kannusti vuonna 2012 lapsia ja nuoria liikuntaharrastusten pariin kuudessa koulussa eri puolilla Suomea.

Fortumin ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH ry) yhteistyöohjelma opettaa lasten vesiturvallisuutta ja valppautta vedessä koko perheelle. Eri puolilla Suomea järjestetyissä Fortum Vesikoulu -tapahtumissa opetettiin vesiturvallisuutta yli 1 000 esikoululaiselle. Oheistapahtumiin osallistui vuonna 2012 noin 6 500 kävijää.

Suomessa Bass Campus ry:n kanssa toteutettu työpajaprojekti ja Puolassa Ulica-järjestön ja paikallisen urheiluakatemian AWF Katowicen kanssa toteutetut projektit innostavat ja ohjaavat paikallisia nuoria toteuttamaan haluamaansa toimintaa ja kehittämään omia vahvuuksiaan.

Ympäristötietoutta nuorille Ruotsissa

Ruotsissa Fortum teki yhteistyötä urheiluseurojen ympäristöjärjestön Städa Sverigen kanssa lisätäkseen nuorten kiinnostusta ympäristöasioihin. Pilottiprojektissa yli 200 nuorta siivosi noin 190 km joenrantoja Fortumin vesivoima-alueilla Värmlandissa, Hälsinglandissa ja Härjedalenissa, joilla asuu yhteensä 280 000 asukasta.

Järjestöyhteistyötä tehdään myös monissa paikallisyhteisöjen kanssa toteutettavissa hankkeissa.