Tekstin koko AA
Fortum vastuullisena naapurina

Fortum tekee läheistä yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa voimalaitospaikkakunnillaan.

Otamme paikallisyhteisöt huomioon voimalaitosten kunnossapito- ja parannustyössä ja tapaamme paikallisia asukkaita muun muassa laitosten avoimien ovien päivillä. Fortum on myös tärkeä työllistäjä paikallistasolla. Toiminta-alueillamme olemme merkittävä veronmaksaja, ja investointimme parantavat paikallista infrastruktuuria.

Esimerkkejä Fortumin toiminnasta paikallisyhteisöjen kanssa vuonna 2012:

  • Suomessa ja Ruotsissa Fortumin ympäristörahasto tukee hankkeita, joilla vähennetään vesivoimatuotannon ympäristöhaittoja sekä tuetaan luonnon monimuotoisuutta rakennetuissa vesistöissä. Yhteistyötä tehdään paikallisten viranomaisten, kalastajien ja ympäristöjärjestöjen kanssa. Lukuisissa hankkeissa ennallistetaan jokialueita ja parannetaan kalojen ja jokihelmisimpukoiden elinolosuhteita. 
  • Joulukuussa 2011 sattuneen Tapaninmyskyn jälkeen tapasimme asiakkaitamme Fortumin verkkoalueella myrskystä pahiten kärsineillä paikkakunnilla järjestetyissä tupailloissa. Tapaamisissa keskusteltiin myrskytilanteen hoidosta, korvausmenettelyistä sekä jatkossa tehtävistä parannuksista. Myrskyn jälkeen aloitetun VahvaVerkko-hankkeen avulla parannamme sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja vahvistamme sähköverkkoa monin eri tavoin. Hankkeen etenemistä esiteltiin paikallisille asukkaille kuukausittaisissa tapaamisissa eri puolilla Suomea sekä suorapostitusten että paikallismedian kautta.
  • Oulujoen tulvatilanteessa teimme tarkistuskäyntejä paikallisten asukkaiden ilmoittamissa vahinkokohteissa ja sovimme yhteishankkeista vahinkojen korjaamiseksi.
  • Loviisan ydinvoimalaitos julkaisi sidosryhmille Naapurina voimala -lehteä ja järjesti säännöllisiä keskusteluja Loviisan kaupungin edustajien kanssa.
  • Fortum on käynyt viimeisen kahden vuoden aikana aktiivista keskustelua vesivoiman kehittämisestä paikallisten viranomaisten, poliitikkojen ja järjestöjen kanssa Ranskassa.
  • Fortum parantaa kaupunkien ja kuntien valaistusta erilaisissa valaisuhankkeissa. Yhtiö rahoittaa paikallisten asukkaiden valitseman kohteen valaisun suunnittelun ja energiatehokkaan rakentamisen. Projektit toteutettiin Lohjalla, Espoossa sekä kahdessa kohteessa Tukholmassa.
  • Alkuvuonna lähes 300 asunto-osuuskuntaa Tukholmassa osallistui energiansäästämiseen tähtäävään lämmityskilpailuun. Kilpailun aikana säästettiin energiaa yhteensä yli 10 000 megawattituntia, mikä vastaa noin 550 omakotitalon vuosittaista lämmönkulutusta.
  • Venäjällä Fortum tukee erilaisia hankkeita voimalaitospaikkakunnillaan Tšeljabinskissä, Tjumenissa, Tobolskissa ja Njaganissa. Tuemme paikallistasolla muun muassa lasten urheilukoulua ja jääkiekkojoukkuetta sekä erilaisia kulttuuri- ja asukastapahtumia.
  • Puolassa Fortum tapasi paikallisia asukkaita erilaisissa laitospaikkakunnillaan järjestetyissä tapahtumissa. Avointen ovien päivät järjestettiin Zabrzen ja Częstochowan CHP-laitoksilla. Lisäksi Fortum järjesti muun muassa Sport City -tapahtuman Bytomin vesipuistossa ja osallistui Częstochowan kaupungin Euro 2012 Fan Zone -tapahtumaan.