Tekstin koko AA
Olennaisuusarviointi

Fortum teki kattavan sidosryhmäanalyysin vuonna 2010. Sen jälkeen Fortum on arvioinut eri sidosryhmille olennaisia asioita vuosittaisessa One Fortum -sidosryhmätutkimuksessa nousseiden sekä yhtiön sidosryhmävuorovaikutuksen kautta tunnistettujen teemojen perusteella.

Oheinen kuva esittää olennaisuusarvioinnissa esiin tulleet keskeisimmät kestävän kehityksen teemamme.

Kestävän kehityksen näkökulmien arviointi

nakokulmien_arviointi.jpg