Tekstin koko AA
One Fortum -tutkimus mittaa sidosryhmien odotuksia

Fortum mittaa asiakastyytyväisyyttä sekä yhtiön maineen kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä eri sidosryhmien osalta vuosittain laajan One Fortum -tutkimuksen avulla.

Tutkimus kattaa asiakkaat, julkishallinnon, pääomamarkkinat, kansalaisjärjestöt ja mielipidevaikuttajat sekä Fortumin henkilökunnan. Vuonna 2012 tutkimus toteutettiin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Power-divisioonassa tutkimuksen piiriin kuului lisäksi asiakkaita Saksasta ja Isosta-Britanniasta. Suomessa ja Ruotsissa tutkittiin myös suuren yleisön näkemyksiä. Vuonna 2012 tutkimukseen otettiin uusina ryhminä mukaan Venäjän julkishallinto ja lämpöasiakkaat. Asiakastyytyväisyyttä Fortum mittaa lisäksi säännöllisten EPSI-asiakastyytyväisyystutkimusten avulla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Tutkimuksen tulokset käsitellään Fortumin ylimmän johdon tasolla, ja niitä hyödynnetään liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Fortumin maine parantunut selvästi

One Fortum -tutkimuksen mukaan, verrattuna vuoden 2011 tuloksiin, Fortumin maine on kehittynyt myönteisesti kaikissa sidosryhmissä lukuun ottamatta asiakkaita. Fortumin maine on vahvin pääomamarkkinoilla ja heikoin suuren yleisön keskuudessa. Vuoden 2012 tulosten mukaan kehitys on ollut myönteisintä kansalaisjärjestöjen ja mielipidevaikuttajien keskuudessa. Myös henkilöstön ja suuren yleisön osalta tulokset paranivat selkeästi. Asiakkaiden keskuudessa Fortumin maine oli Suomessa hieman aiempaa heikompi, mikä vaikuttaa myös asiakaskohderyhmältä saatuun kokonaisarvioon. Asiakastyytyväisyys on tutkimuksen mukaan parantunut huomattavasti ESD-divisioonan yritysasiakkaiden keskuudessa. Muiden asiakkaiden osalta tyytyväisyys on pysynyt edellisvuoden tasolla.

Vuonna 2012 Fortumin johtamiselle, operatiivisille toiminnoille ja taloudelliselle suorituskyvylle annettiin korkeat arvosanat edellisvuoden tapaan. Viime vuoden painopistealueen, sosiaalisen vastuun, osalta tulokset ovat parantuneet merkittävästi kaikkien sidosryhmien keskuudessa. Myös kahden muun kehitysalueen, asiakaslähtöisyys ja Fortum työnantajana, tulokset paranivat vuoteen 2011 verrattuna. Kaikki nämä kolme aluetta ovat edelleen tärkeitä yhtiön toiminnan kehittämisen kohteita.