Tekstin koko AA
Sidosryhmien näkemyksiä

Fortumin sidosryhmiä ovat mm. sijoittajat, asiakkaat, henkilöstö, palvelun- ja tavarantoimittajat sekä erilaiset yhteistyötahot. Sidosryhmien edustajat kertovat näkemyksiään Fortumin toiminnasta.  

Henkilökunta: Krzysztof Karolczyk, Fortum Puola

"Olen työskennellyt Fortumilla vuodesta 2004, jolloin aloitin kestävän kehityksen harjoittelijana. Viimeiset kolme vuotta työskentelin Puolan kestävän kehityksen johtajana ja joulukuusta 2012 alkaen olen toiminut CHP-laitoksen kehityspäällikkönä. Mielestäni Fortum on työnantaja, joka tarjoaa hyvät urakehitysmahdollisuudet. Työnkierto ja osaamisen kehittämisprosessit luovat monipuolisia mahdollisuuksia työntekijöille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan."

Asiakas: Kim Särs, Kiinteistörahastojohtaja, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

"LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon omistama liikekeskuskompleksi Espoon Tapiolassa liitetään Fortumin kaukolämpö- ja kaukokylmäverkkoon. Käytettävien ratkaisujen on oltava kestävän kehityksen mukaisia sekä edustettava uutta ajattelua ja teknologiaa. Fortumin ja kaukokylmän puolesta puhuivat myös esteettisyys ja huoltovapaus. Fortumin ratkaisussa saamme koko palvelun yhdestä osoitteesta. Kaukojäähdytyksen mukanaan tuoma toimintavarmuus ja entistä tasaisempi sisäilman lämpötila lisäävät myös asiakkaiden viihtyvyyttä."

Fortumilla on vankka kokemus kaukokylmästä, ja yhtiö on mukana kehittämässä yhtä maailman suurimmista kaukokylmäratkaisuista Tukholmassa.

Valtion omistajaohjauksesta vastaava kehitysministeri: Heidi Hautala

"Vastuullisuus on jokaisen yrityksen menestyksen avain tänä päivänä. Olen iloinen, että Fortumilla kestävä kehitys on strategian ytimessä. Fortum on tärkeä energia-alan toimija myös globaalisti, joten Fortumilla on hyvät edellytykset tuoda kestävän energiankäytön ratkaisut yhä useamman ihmisen saataville. Ministerinä toivonkin, että Fortum tuo aktiivisesti esille kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä tarpeitaan myös valtiovallan suuntaan.

Fortum on yksi Suomen valtion kannalta strategisesti tärkeistä yrityksistä. Energian saatavuuden varmistaminen on luonnollisesti tärkeä valtiollinen intressi. Fortum on myös merkittävä tulojen tuoja valtiolle, sillä noin puolet valtion osingoista tulee juuri Fortumilta."

Tavarantoimittaja: Myynti- ja markkinointijohtaja Maxim S. Kushnarev, ARMZ Uranium Holding Co., Venäjä

"Venäjän valtion ydinvoimakorporaation, ROSATOMin, kaivosyksikkö ARMZ Uranium Holding Co. on tuotantovolyymillä laskettuna yksi maailman kolmesta suurimmasta ja mineraalivarantojen suhteen maailman toiseksi suurin uraanin louhintayhtiö.

ARMZin tuottamaa uraania käytetään Fortumin omistaman Loviisan ydinvoimalan polttoaineen raaka-aineena. Fortumin edustajat vierailivat kolmessa ARMZin kaivosyhtiössä ja arvioivat uraanin valmistusteknologiaa kestävän kehityksen ja ympäristövaikutusten näkökulmista.

Vuonna 2012 ARMZ Uranium Holding Co. -yhtiöön kuuluva JSC Dalur sai ISO 9001:2008 -laatusertifioinnin ja ISO 14001:2004 -ympäristösertifioinnin. Tavoitteemme on sertifioida myös muut Venäjän yhtiömme ja luoda ARMZ Uranium Holding Co.:lle koko yhtiön kattava integroitu laadunhallintajärjestelmä.

Yhteistyö Fortumin kanssa helpottaa näiden suunnitelmien toteuttamista."

Tavarantoimittaja: Brasilialainen biopolttoainetoimittaja, Óleos Pirapora

”Fortumin tekemä auditointi oli meille suureksi avuksi ja hyödyksi saamiemme parannusehdotusten ansiosta. Auditointi oli hyödyllinen myös työntekijöillemme, ja Fortumin tapa hoitaa auditointi suorilla haastatteluilla mahdollisti paremman ymmärryksen ja sitoutumisen.”

Arvioimme liiketoimintakumppaneiden toiminnan tasoa esivalinnan ja toimittaja-auditoinnin avulla. Aloitimme kestävään kehitykseen liittyvät palvelun- ja tavarantoimittajien auditoinnit vuonna 2012. Yksi vuoden aikana auditoiduista toimittajistamme oli brasilialainen biopolttoainetoimittajamme.

Yhteistyökumppani: John Liljelund, AW-Energy

"Euroopan taloudellisen tilanteen heikentymisestä huolimatta panostukset toistaiseksi hyödyntämättä olevien uusiutuvan energian teknologioihin ovat säilyneet merkittävinä. Aaltoenergiasektorilla ollaan siirtymässä pilottiprojekteista kohti kaupallisia hankkeita, ja WaveRoller-teknologiamme on yksi alan ehdottomista huipuista. Kaupallistamisvaiheessa teollisten partnereiden, energiayhtiöiden ja poliitikkojen sitouttaminen on elintärkeää.

AW-Energylle yhteistyö suurten teollisten toimijoiden ja institutionaalisten sijoittajien kanssa on paitsi lisännyt taloudellista varmuutta myös nopeuttanut kontaktien syntymistä tärkeisiin sidosryhmiin. Hyvä esimerkki tästä on ollut yhteistyö energiayhtiö Fortumin kanssa. Fortumin vakiintunut asema yhdistettynä uraa uurtavaan WaveRoller-teknologiaan on tasoittanut meille tietä uusiin hankkeisiin."

AW-Energy on suomalainen aaltovoimayhtiö, jossa Fortum on osakkaana. AW-Energyn kehittämällä WaveRoller-laitteistolla voidaan tuottaa sähköä aaltojen edestakaisesta liikkeestä (nk. surge-ilmiö).

Yhteistyökumppani: Jesper Peterson, Tuotepäällikkö, ympäristömerkit ja vihreä kulutus, Ruotsin luonnonsuojeluliitto (SSNC)

"On selvempää kuin koskaan, että ydinvoima ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat energiantuotantotavat eivät ole kannatettavia vaihtoehtoja. Ydinjätteen loppusijoituksessa on ongelmansa, ja uraanin louhintaan liittyy riskejä. Vakava ilmastotilanne vaatii nopeita muutoksia ja tehokkaita toimenpiteitä, jotta kasvihuonekaasupäästöjä saadaan vähennettyä. On valittava oikea polku, ja SSNC uskookin, että tulevaisuuden energiajärjestelmän tulee perustua uusiutuviin energianlähteisiin ja erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen.

SSNC on iloinen siitä, että Fortum myy SSNC:n ympäristömerkillä merkittyä sähköä. Valitsemalla Bra Miljöval -merkillä varustettua sähköä autetaan vähentämään ympäristövaikutuksia ja korjaamaan uusiutuvan energiantuotannon aiheuttamia haittoja. Yritysten, jotka myyvät ympäristömerkittyä vesisähköä, on myös kohdennettava rahaa ympäristörahastoihin. Fortum on työskennellyt aktiivisesti ympäristörahastonsa eteen ja rahoittanut useita ympäristöhankkeita, jotka ovat saaneet SSNC:n hyväksynnän. Tällainen työ on tärkeää ja viitoittaa tietä kohti kestävää energiantuotantoa."

Ruotsin luonnonsuojelujärjestö (SSNC) on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka toiminnan lähtökohtana on huolehtia ympäristöstä ja ihmisten terveydestä.