Tekstin koko AA
Strategian toteuttaminen

Strategian ydinalueet

Saavutukset vuonna 2012

Vahvistamme ydinliiketoimintaamme Pohjoismaissa

 • Tuottavuuden ja kassavirran turvaaminen optimoidun kaupankäynnin ja tuotantolaitosten hyvän käytettävyyden avulla
 • Vesivoimakapasiteetin perusparannusohjelman jatkaminen Suomessa ja Ruotsissa
 • Pienten vesivoimalaitosten myynti Suomessa ja Ruotsissa
 • Radioaktiivisten nesteiden puhdistusmateriaalien toimittaminen Japanin Fukushimaan
 • Naantalin voimalaitoksen myynti Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:lle
 • Erillisen lämpöliiketoiminnan myynnin loppuunsaattaminen Suomessa ja Virossa
 • Järvenpään ja Latvian Jelgavan bio-CHP-laitosten rakentamisen aloittaminen
 • Investointipäätös uuteen bio-CHP-laitokseen Tukholmassa
 • Sähkön vähittäismyyntiyhtiö Dala Kraftin vähemmistöosuuden myynti Ruotsissa
 • VahvaVerkko-hankkeen investoinnit sähkönjakelun säävarmuuden parantamiseen

Luomme vakaata tuloskasvua Venäjällä

 • Keskittyminen investointiohjelman päätökseen saattamiseen
 • Investointiohjelmassa Tjumeniin suunniteltujen yksiköiden siirto Tšeljabinskiin
 • Surgutin lämpöverkon myynti
 • Ensimmäisten päästövähennysten siirtäminen Venäjältä Fortumin hyödynnettäväksi

Rakennamme perustaa tulevalle kasvulle

 • Aurinkoenergialiiketoiminnan kehittäminen
 • Liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen Intiassa
 • Vesivoiman käyttöoikeushuutokauppaan valmistautuminen Ranskassa
 • Päätös Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon perustettavan aurinkotalous-professuurin tukemisesta
 • Joensuun bioöljylaitoksen rakentamisen aloittaminen
 • Kuluttajille suunnattujen aurinkopaneelipakettien sekä älykkään Fortum Fiksu -tuotteen tuominen markkinoille
 • Tutkimus- ja kehitystoiminta ydinvoimaan, aurinkoenergiaan, aaltovoimaan, älykkäisiin sähköverkkoihin, pyrolyysiin, biomassan kuivatislaukseen sekä CHP-laitosten ja bioetanolituotannon integrointimahdollisuuksiin liittyen