Tekstin koko AA
Strategian ydinalueet

Strategiamme ytimessä on vahva osaamisemme CO2-päästöttömässä vesi- ja ydinvoimatuotannossa sekä tehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa.

Lisäksi vahvuutenamme on vankka kokemus energiamarkkinoilla toimimisesta. Liiketoimintaamme kehitetään myös jatkossa tältä perustalta.

Vahvistamme ydinliiketoimintaamme Pohjoismaissa

Vesi- ja ydinvoima ovat CO2-päästöttömiä tuotantomuotoja ja kilpailukykyisiä muuttuvien kustannusten osalta. Vesi- ja ydinvoimalla on merkittävä rooli Fortumin tuotantorakenteessa. Vuonna 2012 noin 90 % Fortumin Euroopan sähköntuotannosta perustui pohjoismaiseen vesi- ja ydinvoimaan. Vesivoima on erityisen arvokasta Euroopan yhdentyvillä energiamarkkinoilla, joilla sen avulla voidaan tasapainottaa kulutushuippuja sekä tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon vaihteluja.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) on liiketoiminnassamme keskeisessä roolissa koko Itämeren alueella. Kaukolämmön yhteydessä tuotettu sähkö mahdollistaa bio- ja jätepolttoaineiden hyödyntämisen ja myös energiatehokkaimman tavan hyödyntää perinteisiä fossiilisia polttoaineita.

Tammikuun lopulla 2013 Fortum päätti käynnistää sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittämisen. Fortum arvioi saavansa tarkastelun päätökseen vuoden 2013 kuluessa. Fortumilla on sähkönsiirtoliiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Selvityksellä ei ole vaikutusta Fortumin sähkönjakeluasiakkaisiin, eikä tarkastelu koske yhtiön sähkönmyyntiliiketoimintaa.

Luomme vakaata tuloskasvua Venäjällä

Venäjällä kulutetaan neljänneksi eniten sähköä maailmassa, ja maan sähkön tarve kasvaa EU-aluetta nopeammin. Fortumin investointiohjelma tuo markkinoille uusia energiatehokkaita tuotantoyksiköitä, jotka tulevat kasvattamaan Venäjän liiketoiminnan osuutta Fortumin liikevaihdosta ja tuloksesta merkittävästi. Ohjelman loppuunsaattaminen on keskeinen prioriteettimme.

Rakennamme perustaa tulevalle kasvulle

Nykyisten liiketoimintojemme ohella haemme uutta kasvua ja vastaamme tulevaisuuden energiahaasteisiin. Tutkimme sähkön ja lämmön yhteistuotannon mahdollisuuksia teollisuuspuistoihin Intiassa, missä energiateollisuuden tulee reagoida kasvavaan sähkön kysyntään, jota väestön ja talouden kasvu lisää. Ranskassa jatkamme valmistautumista tulevaan vesivoimaoikeuksien huutokauppaan.

Kehitämme myös aurinkoenergialiiketoimintaa keskitetyn suurtuotannon, yritysratkaisujen ja hajautettujen kotitaloussovellusten kautta. Lisäksi tutkimus- ja kehitystoimintamme tukee etenemistä kohti hiilidioksidipäästötöntä tulevaisuutta edistämällä uusien teknologioiden käyttöönottoa.