Tekstin koko AA
Vastuullisuus osana liiketoimintaa

Fortumissa liiketoiminta ja vastuullisuus ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, mikä korostaa kestävien ratkaisujen merkitystä kilpailuetuna. Pyrimme löytämään tasapainon taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osalta toiminnoissamme.

Fortumille taloudellinen vastuu tarkoittaa kilpailukykyä, vahvaa suoritustasoa ja markkinalähtöistä tuotantoa, jotka luovat arvoa pitkällä aikavälillä ja mahdollistavat kannattavan kasvun. Fortumin tavoitteena on vahva tuloksellisuus, johon pyrimme parantamalla jatkuvasti toimintamme tehokkuutta ja kehittämällä ydinprosesseja. Taloudellisesti vahva yritys pystyy kantamaan vastuunsa ympäristöstä, huolehtimaan henkilöstöstään, vastaamaan asiakkaittensa tarpeisiin ja palvelemaan koko yhteiskunnan kehitystä.

Fortumin ympäristövastuussa painottuvat resurssien tehokas käyttö ja tarve hillitä ilmastonmuutosta. CO2-päästöttömän vesi- ja ydinvoimatuotannon sekä energia­tehokkaan CHP-tuotannon osaamisemme ovat tässä avainasemassa. Tutkimus- ja kehitystyöllä luomme valmiuksia ympäristömyönteisille energiaratkaisuille.

Sosiaalisen vastuun osa-alueella Fortumin kehittämät innovaatiot sekä sähkön ja lämmön toimitusvarmuus tukevat yhteiskunnallista kehitystä ja hyvinvoinnin lisäämistä. Fortumin kestävän kehityksen lähestymistapaan kuuluvat myös hyvänä yrityskansalaisena toimiminen sekä omasta henkilökunnasta ja ympäröivistä yhteisöistä huolehtiminen. Fortum edistää työyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta, yksilön arvostamista ja keskinäistä luottamusta sekä vastuullista toimintaa Fortumin hankintaketjussa ja laajemmin yhteiskunnassa.