Tekstin koko AA
Kestävän kehityksen tavoiteasetannan periaatteet

Fortumin johtoryhmä päättää vuosisuunnittelua ohjaavista kestävän kehityksen linjauksista ja konsernitason kestävän kehityksen tavoiteasetannasta.

Divisioonat määrittelevät yksityiskohtaiset tavoitteet sekä tavoitteita tukevat toimintasuunnitelmat ja huolehtivat siitä, että kestävän kehityksen tavoitteet on sisällytetty osaksi liiketoiminnan tavoitteita. Konsernitasoiset kestävän kehityksen avainmittarit raportoidaan neljännesvuosittain, yksityiskohtaiset turvallisuus- ja ympäristömittarit kuukausittain. Fortumin johtoryhmä seuraa säännöllisesti tavoitteiden toteutumista kuukausikokouksissaan ja neljännesvuosittaisissa tuloskatsauksissa.

Kestävän kehityksen tavoitteet perustuvat toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteet uudistettiin vuonna 2012, ja ne astuivat voimaan vuoden 2013 alusta. Tavoitteissa painotetaan Fortumin yhteiskunnallista roolia ja mitataan ympäristötavoitteiden lisäksi Fortumin mainetta, asiakastyytyväisyyttä sekä sähkön ja lämmön toimitusvarmuutta. Vuoden 2013 alusta alkaen kestävän kehityksen avainmittareiden tulokset raportoidaan säännöllisesti myös Fortumin hallitukselle.  

Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat jokaista fortumlaista ja ovat osa Fortumin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmää. Vuoden 2012 kannustinjärjestelmään sisältyi indeksi, joka mittasi Fortumin mainetta, toimittajien tyytyväisyyttä yhtiön viestintään sekä kestävän kehityksen mukaista suorituskykyä. Vuonna 2013 mukana on One Fortum -tutkimukseen perustuva indeksi, joka mittaa Fortumin mainetta suuren yleisön keskuudessa sekä asiakastyytyväisyyttä.