Tekstin koko AA
Markkinoiden kehitys

Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2012 aikana, ja Euroopan taloustilanne oli heikko. Venäjällä kehitys oli vakaampaa. Euroopan energiamarkkinoiden yhdentymiskehitys taantui kansallisten intressien voimistumisen vuoksi.

Eurooppalaiset sähkön tuottajat ovat sitoutuneet vaativaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteeseen, mutta sääntely-ympäristön epävarmuus vaikeuttaa etenemistä toivottuun suuntaan.

Vuonna 2012 Euroopan energiamarkkinoiden yhdentymisen sijaan kansallisten intressien voimistuminen johti tukijärjestelmien lisääntymiseen, ennakoimattomiin muutoksiin ja päällekkäisiin yhteisvaikutuksiin, jotka ovat ristiriidassa eurooppalaisen energia- ja ilmastopolitiikan kanssa. Samalla päästöoikeuksien ylitarjonta ja matalat hinnat horjuttavat päästökauppajärjestelmän toimivuutta. Poliittisen riskin kasvua onkin pidetty suurimpana investointien esteenä eurooppalaisten sähköyhtiöiden investointikyselyssä.