Tekstin koko AA
Energiamarkkinoiden kehitys Venäjällä

Keskustelut sekä sähkö- että lämpömarkkinoiden uudistamisesta ovat käynnistyneet Venäjällä.

Venäjän energiaministeri on aloittanut keskustelun tulevaisuuden sähkömarkkinoiden rakenteesta ja ehdottanut uutta markkinamallia, jota sovellettaisiin vuodesta 2014 lähtien. Sääntelyviranomaisia on huolestuttanut se, että kapasiteettimarkkinat eivät nykyisessä muodossaan kannusta parantamaan vanhojen voimalaitosten tehokkuutta tai uusinvestointeihin pitkän aikavälin investointivelvoitesopimusten ulkopuolella. Nykyistä järjestelmää pidetään loppukuluttajien kannalta kalliina.

Vuoden 2011 alussa voimaan astuneen, lämmöntuotantoa koskevan lain täytäntöönpano jatkuu Venäjällä. Samalla on edistetty sähkön ja lämmön sekä suurten teollisten käyttäjien ja pienten kotitalouksien välisten ristikkäisten tukiaisten poistamista. Maassa on myös otettu käyttöön pitkän aikavälin lämpötariffimalleja, mutta kuten lämmöntuotantoa koskevan lain osalta, niiden täytäntöönpano on vielä kesken. Lämpösektorin modernisointi on Venäjällä tärkeää, sillä maan energiatehokkuudelle asettamia tavoitteita on hyvin vaikeaa saavuttaa ilman sitä.

Lue lisää Venäjän sähkömarkkinoista >

info1_big.png

Venäjän sähkömarkkinat


Venäjällä sähkön tukkumarkkinat vapautettiin vuoden 2011 alussa. Kaikki sähköntuotantoyhtiöt myyvät kotitalouksien kulutusta vastaavan osan sähköntuotannostaan ja kapasiteetistaan edelleen säännellyillä hinnoilla. Kotitalouksien osuus tukkumarkkinoista on noin 10 %.

Sähkön tukkumarkkinoiden lisäksi Venäjällä on käytössä sähkön kapasiteettimarkkinat, joissa sähköntuottaja saa tuloa markkinoiden käyttöön tarjoamastaan tuotantokapasiteetista. Kapasiteettimarkkinoiden avulla pyritään kannustamaan sähköntuottajia uusiin investointeihin.

Venäjän hallitus hyväksyi uudet pitkän aikavälin kapasiteettimarkkinasäännöt vuonna 2010, ja niitä on sovellettu vuoden 2011 alusta lähtien. Kapasiteettimaksut ennen vuotta 2007 rakennetulle, ns. vanhalle kapasiteetille määräytyvät huutokaupassa. Ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen pitkän aikavälin kapasiteettimarkkinoiden huutokauppa pidettiin joulukuussa 2010. Vuoden 2007 jälkeen investointivelvoitesopimusten (CSA) perusteella rakennetulle tuotantokapasiteetille maksetaan takuuhintaa 10 vuoden ajan. Takuuhinnat on määritelty investointien riittävän tuoton varmistamiseksi.