Tekstin koko AA
Sähkön kulutus ja hintakehitys

Makrotalouden epävarmuudesta huolimatta sähkön osuus kokonaisenergiankulutuksesta jatkaa kasvuaan. Pohjoismaissa sähkön kysyntä elpyi hieman vuodesta 2011. Teollinen kysyntä pysyi suhteellisen ennallaan, mutta yksityinen kulutus jatkoi kasvuaan. Myös Venäjällä kulutus kasvoi hieman.

Vuonna 2012 sähkönkulutus Pohjoismaissa oli 391 (2011: 384) terawattituntia (TWh) eli noin 2 % edellisvuotta enemmän. Vuosi 2012 oli alueella sateinen ja vesivarastot historiallisen suuret aina marraskuun loppuun saakka. Ennätyksellisen vesitilanteen vuoksi myös sähkön pohjoismaiset hinnat painuivat alas.

Vuonna 2012 keskimääräinen systeemihinta pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Pool Spotissa laski kolmanneksella ja oli 31,2 EUR/MWh (2011: 47,1). Pohjoismaiden sähkönhinnat olivat Manner-Euroopan hintoja alemmat, minkä vuoksi sähköä vietiin lähes jatkuvasti Pohjoismaista Manner-Eurooppaan. Saksassa keskimääräinen spot-hinta vuonna 2012 oli 42,6 EUR/MWh (2011: 51,1).

Pohjoismaisten sähkön tukkumarkkinoiden aluehintaerot olivat merkittävät, mikä johtui lukuisista kaapeliongelmista aiheutuneista sähkönsiirron pullonkauloista. Aluehinnat olivat vuonna 2012 etenkin Suomessa, mutta myös Ruotsissa, huomattavasti pohjoismaista systeemihintaa korkeammat. Suomen aluehintaan vuonna 2012 vaikutti myös sähköntuonnin väheneminen Venäjältä verrattuna edelliseen vuoteen.

Vuoden keskimääräinen aluehinta Suomessa (FI) oli 36,6 EUR/MWh (2011: 49,3). Ruotsi jaettiin neljään hinta-alueeseen vuoden 2011 loppupuolella. Keskimääräinen aluehinta Tukholman alueella (SE3) oli 32,3 EUR/MWh (2011: 47,9) ja Sundsvallin alueella (SE2) 31,8 EUR/MWh.

Vuoden 2012 alussa CO2-päästöoikeuksien (EUA) markkinahinta oli noin 6,6 EUR/tonni. Vuoden aikana CO2-päästöoikeuksilla käytiin kauppaa hintaan noin 5,7−9,5 EUR/tonni, ja vuoden päätöskurssi oli noin 6,7 EUR/tonni.

Sähkön hinta Venäjällä nousi hieman

Vuonna 2012 Venäjällä kulutettiin sähköä 1 037 TWh (2011: 1 020). Vastaava luku Fortumin toiminta-alueella, hintavyöhykkeellä 1 (Venäjän Euroopan puoleinen alue ja Uralin alue), oli 769 TWh (2011: 760).

Venäjällä sähkön spot-hinta, kapasiteettihinta pois lukien, kasvoi 1 %,
1 001 ruplaan/MWh (2011: 990) hintavyöhykkeellä 1 vuonna 2012. Spot-hinnan nousuun vaikutti Venäjän hallituksen päätös korottaa kaasun hintoja 1.7.2012 lähtien. Korotus oli noin 15 %. Spot-hinnan kehitystä vuoden alussa puolestaan painoivat vaalien alla asetetut rajoitukset. Loppuvuodesta hintoja painoi myös runsas ydin- ja vesivoimatuotanto yhdistettynä hieman laskeneeseen kysyntään.

Sähkönhinnan kapasiteettikomponentin hinta Venäjällä määräytyy huutokaupassa niin sanotun vanhan, ennen vuotta 2008 rakennetun kapasiteetin osalta. Vuoden 2007 jälkeen investointivelvoitesopimusten perusteella rakennetulle tuotantokapasiteetille maksetaan takuuhintaa 10 vuoden ajan.