Tekstin koko AA
Tervetuloa

Tervetuloa tutustumaan Fortumin vuoden 2012 kestävän kehityksen raporttiin!

Tämä raportti kertoo Fortumin toiminnasta  vuonna 2012  teemalla Luomme arvoa. Raportissa esitellään myös joitain tietoja tammi-helmikuulta 2013.

Fortumin vuosi 2012 -osio sisältää yleistä tietoa Fortumin toiminnan tuloksista sekä yhteenvedon vuoden 2012 keskeisistä tunnusluvuista ja tapahtumista.

Strategiamme-osiossa esitellään Fortumin strategia ja visio tulevaisuuden energiajärjestelmästä, aurinkotaloudesta. Lisäksi osiossa käydään läpi yhtiön toimintaympäristöä sekä energia-alaan vaikuttavia globaaleja megatrendejä. Osiossa kerrotaan myös Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminnasta.

Liiketoimintamme-osiossa tarkastellaan Fortumin liiketoiminnan keskeisiä alueita yhtiön arvoketjun mukaisesti. Osiossa kerrotaan myös vuoden 2012 hankinnoista ja investoinneista sekä kuvataan yhtiön toiminnan taloudelliset vaikutukset eri sidosryhmille.

Sidosryhmämme-osiossa on esitetty Fortumin tärkeimmät sidosryhmät sekä esimerkkejä yhtiön toiminnasta eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi osiossa esitellään sidosryhmille tärkeät kestävän kehityksen teemat vuonna 2012.

GRI-osio sisältää GRI-indeksin sekä Fortumille olennaiset tunnusluvut ja yhtiön toiminnan tulokset esitettyinä GRI:n suosittelemalla tavalla.

Esimerkkejä-osioon on kerätty esimerkkejä Fortumin kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta vuonna 2012.

Fortum raportoi vuosittain kestävän kehityksen toimistaan Global Reporting Initiativen (GRI) G3.1 -ohjeiston perusteella, tason B+ mukaisesti. Version G3.1 lisäksi Fortum raportoi soveltuvin osin joitakin GRI:n toimialakohtaisen energiasektoria koskevan raportointiohjeen (Electric Utility Sector Supplement) indikaattoreita. Toimialakohtaisia lisäyksiä G3.1 -indikaattoreihin ei ole huomioitu. Fortum noudattaa raportoinnissaan myös AA1000 AccountAbility Principles Standardia (AA1000APS)

Verkkoraportin työkalut käytössäsi

Oikean palstan Työkalut-valikon kautta saat merkittyä haluamasi sivut muistiin ja voit luoda niistä omia PDF-tiedostokokonaisuuksia. Voit lähettää tiedostot sähköpostitse suoraan toivomaasi osoitteeseen tai tallentaa omalle koneellesi. Voit hyödyntää myös valmiiksi koottuja tiedostopaketteja, jotka löydät jokaisen sivun alalaidasta. Työkalut mahdollistavat myös artikkeleiden jakamisen Facebookissa ja Twitterissä sekä sähköpostitse. Työkalu-valikko on apunasi raportin jokaisella sivulla.

Saat suurennettua kaikki raportin kuvaajat ja taulukot niiden alta löytyvän suurennuslasin avulla. Lisätietoa saat myös etusivun alas avautuvista lisätietolaatikoista ja lukuisien linkkien kautta.