Tekstin koko AA
Eläkejärjestelyt

Fortumin suomalaiset johtajat kuuluvat työntekijäin eläkelain TyELin piiriin, joka tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Suomen työeläkejärjestelmässä ansioiksi luetaan peruspalkka, tulospalkkiot ja verotettavat luontoisedut, mutta ei osakepalkkiojärjestelmästä saatuja tuloja. Suomen eläkelainsäädännön mukaan eläkkeelle voi jäädä joustavasti 63-68 ikävuoden välillä ilman täyseläkerajoituksia.

Fortumin johtajat muissa maissa kuuluvat eläkejärjestelyihin jotka perustuvat työehtosopimuksiin ja käytäntöihin kussakin toimintamaassa.

Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta, ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 60-63 vuotta. Toimitusjohtajalla ja osalla muista johtoryhmän jäsenistä eläkkeen enimmäismäärä on 60 % palkasta, jolloin eläkkeet vakuuttaa vakuutusyhtiö, ja osalla johtajista se on enintään 66 % palkasta, jolloin eläkkeet vakuuttaa ja maksaa Fortumin eläkesäätiö. Eläkesäätiö suljettiin vuonna 1991.

Lue lisää Fortumissa käytössä olevista eläkejärjestelmistä tilinpäätöksen liitetiedosta 36.