Tekstin koko AA
Hallituksen jäsenten palkkiot

Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä kuukausipalkkio ja kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokunnan kokouksista, ja se maksetaan kaksinkertaisena jäsenelle, joka asuu Suomen ulkopuolella Euroopassa. Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena. Jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön matkustussääntöjen mukaisiin matkakorvauksiin.

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkaa Fortumista, eikä heillä ole mahdollisuutta osallistua Fortumin tulos- tai osakepalkkiojärjestelmiin. Fortumilla ei myöskään ole heitä koskevaa vapaaehtoista eläkejärjestelmää. Hallituksen palkkioita ei ole sidottu konsernin kestävän kehityksen tuloksiin.

Varsinainen yhtiökokous 11.4.2012 vahvisti seuraavat palkkiot hallituksen jäsenille:

Hallituksen palkkiot

Euroa / vuosi / kokous 2012 2011
Puheenjohtaja 75 000 66 000
Varapuheenjohtaja 57 000 49 200
Jäsenet 40 000 35 400
Kokouspalkkio 600 600

Hallitukselle maksetut kokonaispalkkiot

Euroa Hallituksessa
vuonna
2012
Palkkiot
yhteensä
2012 *)
Hallituksessa
vuonna
2011
Palkkiot
yhteensä
2011 *)
Hallituksen jäsenet 31.12.2012
Puheenjohtaja, Sari Baldauf 1.1.-31.12. 80 353 1.1.-31.12. 70 261
Varapuheenjohtaja, Christian Ramm-Schmidt 1.1.-31.12. 64 479 1.1.-31.12. 54 800
Minoo Akhtarzand 1.1.-31.12. 54 349 31.3.-31.12. 34 478
Heinz-Werner Binzel 1.1.-31.12. 53 149 31.3.-31.12. 37 478
Ilona Ervasti-Vaintola 1.1.-31.12. 46 549 1.1.-31.12. 43 800
Kim Ignatius 11.4.-31.12. 48 100 N/A N/A
Joshua Larson 1.1.-31.12. 67 549 1.1.-31.12. 56 400
Entiset hallituksen jäsenet
Esko Aho 1.1.-11.4. 13 000 1.1.-31.12. 43 800
Birgitta Johansson-Hedberg N/A N/A 1.1.-31.3. 11 250
Puheenjohtaja, Matti Lehti N/A N/A 1.1.-31.3. 19 500
*) sisältää kiinteät kuukausipalkkiot sekä kokouspalkkiot

Kokouksiin osallistuminen on esitetty selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.