Tekstin koko AA
Konsernin organisaatio ja hallintoelimet

Fortum-konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja sen kaksi valiokuntaa sekä toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avustamana. Hallitus valvoo yhtiön tuloskehitystä, hallintoa ja organisaatiota. Hallitus ja konsernin johtoryhmä ovat erillisiä hallintoelimiä, eikä yksittäinen henkilö voi olla jäsen kuin yhdessä näistä.

Operatiivisesta toiminnasta konsernitasolla vastaa toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avustamana. Divisioonatasolla toiminnasta vastaavat divisioonien johtajat johtoryhmiensä avustamina.

Fortumin hallitus on myös kutsunut yhtiön keskeisten sidosryhmien edustajia neuvottelukuntaan lisätäkseen vuoropuhelua ja näkemysten vaihtoa yhtiön ja sen sidosryhmien välillä. Neuvottelukunnan tavoitteena on edistää Fortumin liiketoimintoja vuoropuhelun ja näkemysten vaihdon kautta. Neuvottelukuntaan kuuluu 13 Fortumin sidosryhmien edustajaa sekä kolme henkilöstön edustajaa.