Tekstin koko AA
Fortumin osake ja osakkeenomistajat

Fortum Oyj:n osake on ollut listattuna NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssissä 18. joulukuuta 1998 lähtien. Kaupankäyntitunnus on FUM1V. Fortum Oyj:n osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Euroclear Finland Oy myös ylläpitää Fortum Oyj:n virallista osakerekisteriä.

Osakekohtaiset tunnusluvut
Euroa 2012 2011 2010
Tulos/osake 1,59 1,99 1,46
Kassavirta/osake 1,56 1,82 1,62
Oma pääoma/osake 11,49 10,84 9,24
Osinko/osake 1,00 1) 1,00 1,00
Osinko/osakekohtainen tulos, % 62,9 1) 50,3 68,5
Efektiivinen osinkotuotto, % 7,1 1) 6,1 4,4
1) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle 9.4.2013

Kaikki osakekohtaiset tunnusluvut vuosilta 1998 - 2012 löytyvät tilinpäätöksen osiosta Tunnusluvut.