Tekstin koko AA
Johdon osakeomistus 31. joulukuuta 2012

Vuoden 2012 lopussa toimitusjohtaja ja muut Fortumin johtoryhmän jäsenet omistivat 268 992 osaketta (2011: 253 276) edustaen noin 0,03 % yhtiön osakkeista. 

Lisätietoa toimitusjohtajan ja Fortumin johtoryhmän muiden jäsenten osakeomistuksista ja kannustinohjelmista on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 14 Henkilöstökulut.