Tekstin koko AA
Osakekurssin kehitys ja kaupankäyntivolyymit

Fortumin osakkeen suhteellinen kehitys on viitenä viimeisenä vuonna ollut eurooppalaisen verrokkiryhmän tasolla. Fortumin osakkeen arvo on laskenut noin 55 % viidessä vuodessa. Samaan aikaan eurooppalaisten sähköyhtiöiden indeksi (DJ European Utilies) on laskenut 52 %. Samalla ajanjaksolla NASDAQ Helsinki Cap yleisindeksi on laskenut 33 %.

Vuoden 2012 aikana Fortumin osakekurssi laski noin 14 %, kun samaan aikaan eurooppalaisten sähköyhtiöiden indeksi aleni noin 
1 % ja NASDAQ Helsinki Cap yleisindeksi nousi 10 %.

Vuonna 2012 osakevaihto oli yhteensä 494,8 miljoonaa osaketta (2011: 524,9) arvoltaan 7 749 miljoonaa euroa. Fortumin osakkeen korkein hinta NASDAQ OMX Helsingissä vuonna 2012 oli 19,36 euroa, alin 12,81 euroa ja osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli 15,65 euroa. Vuoden viimeisen päivän päätöskurssi oli 14,15 euroa (2011: 16,49). Fortumin markkina-arvo vuoden viimeisen päivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 12 570 miljoonaa euroa (2011: 14 649).

Helsingin pörssin lisäksi Fortumin osakkeita vaihdettiin useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla; esimerkiksi Boat-, BATS-, Chi-X- ja Turquoise-markkinoilla;sekä OTC-markkinoilla. Vuonna 2012 kaikkien osakkeiden vaihto, ensisijainen markkinapaikka mukaan lukien 1 097 miljoonaa osaketta (2011: 1 058) arvoltaan noin 17 292 miljoonaa euroa (2011: 21 093). Vuonna 2012 noin 55 % (2011: 50 %) Fortum Oyj:n osakkeiden vaihdosta käytiin vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.