Tekstin koko AA
Osakepääoma

Fortum Oyj:llä on yksi osakesarja. Vuoden 2012 lopussa osakkeita oli laskettu liikkeelle kaikkiaan 888 367 045 kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 3,40 euroa osakkeelta. Osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon. Vuoden 2012 lopussa Fortum Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin rekisteröity osakepääoma oli 3 046 185 953,00 euroa.

Rekisteröity osakepääoma ylittää liikkeelle laskettujen osakkeiden kokonaisnimellisarvon johtuen yhtiön omien osakkeiden mitätöimisestä vuosina 2006 ja 2007 (yhteensä 7 570 000 osaketta). Osakkeiden mitätöinti ei ole pienentänyt osakepääomaa.

Osakepääoma 1998 – 2012
Osakkei-
den lukumäärä
Osake-
pääoma, euroa
Yhtiön perustaminen 7.2.1998 500 000 1 681 879
Uusmerkintä vuonna 1998 782 282 635 2 631 409 886
Henkilöstöanti vuonna 1998 2 000 000 6 727 516
31.12.1998 784 782 635 2 639 819 282
31.12.1999 784 782 635 2 639 819 282
Rahastoanti vuonna 2000 - 28 441 677
Uusmerkintä vuonna 2000 60 825 940 206 808 196
31.12.2000 845 608 575 2 875 069 155
31.12.2001 845 608 575 2 875 069 155
Merkinnät vuonna 2002
- merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella 148 380 504 492
- merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella 3 000 10 200
31.12.2002 845 759 955 2 875 583 847
Merkinnät vuonna 2003
- merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella 159 520 542 368
- merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella 2 913 000 9 904 200
31.12.2003 848 832 475 2 886 030 415
Merkinnät vuonna 2004
- merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella 4 560 730 15 506 482
- merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella 7 154 000 24 323 600
- merkitty optio-ohjelman 2002A perusteella 6 536 700 22 224 780
31.12.2004 867 083 905 2 948 085 277
Merkinnät vuonna 2005
- merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella 1 284 370 4 366 858
- merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella 1 698 000 5 773 200
- merkitty optio-ohjelman 2001A perusteella 1 636 350 5 563 590
- merkitty optio-ohjelman 2002A perusteella 3 591 400 12 210 760
31.12.2005 875 294 025 2 975 999 685
Merkinnät vuonna 2006
- merkitty optio-ohjelman 2001A perusteella 3 026 200 10 289 080
- merkitty optio-ohjelman 2001B perusteella 5 360 133 18 224 452
- merkitty optio-ohjelman 2002A perusteella 516 800 1 757 120
- merkitty optio-ohjelman 2002B perusteella 4 856 488 16 512 059
Mitätöidyt omat osakkeet -1 660 000 -
31.12.2006 887 393 646 3 022 782 396
Merkinnät vuonna 2007
- merkitty optio-ohjelman 2001A perusteella 274 920 934 728
- merkitty optio-ohjelman 2001B perusteella 1 339 867 4 555 548
- merkitty optio-ohjelman 2002A perusteella 122 100 415 140
- merkitty optio-ohjelman 2002B perusteella 3 462 525 11 772 585
Mitätöidyt omat osakkeet -5 910 000 -
31.12.2007 886 683 058 3 040 460 397
Merkinnät vuonna 2008
- merkitty optio-ohjelman 2002B perusteella 955 022 3 247 075
31.12.2008 887 638 080 3 043 707 472
Merkinnät vuonna 2009
- merkitty optio-ohjelman 2002B perusteella 728 965 2 478 481
31.12.2009 888 367 045 3 046 185 953
31.12.2010 888 367 045 3 046 185 953
31.12.2011 888 367 045 3 046 185 953
31.12.2012 888 367 045 3 046 185 953