Tekstin koko AA
Osakkeenomistajat

Vuoden 2012 lopussa Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 50,8 %. Suomen Eduskunta on valtuuttanut hallituksen vähentämään Suomen Valtion omistusta Fortumissa siten, että omistus ei laske alle 50,1 % osakepääomasta ja äänivallasta.

Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 25,4 % (2011: 28,3 %).

Osakkeenomistajat 31.12.2012
Osakkeenomistaja Osakkeiden
lukumäärä
Osuus %
Suomen valtio 450 932 988 50,76 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 12 115 079 1,36 %
Varma Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 7 624 300 0,86 %
Valtion eläkerahasto 7 260 000 0,82 %
Kansaneläkelaitos 7 195 896 0,81 %
Kurikan kaupunki 6 203 500 0,70 %
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 4 954 834 0,56 %
Kuntien eläkevakuutus 2 963 601 0,33 %
Schweizer Nationalbank 2 602 177 0,29 %
Folketrygdfondet 2 388 800 0,27 %
Nordea Fennia sijoitusrahasto 2 280 000 0,26 %
OP-Delta sijoitusrahasto 2 240 000 0,25 %
Svenska litteratursällskapet i Finland 2 195 400 0,25 %
Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 2 194 707 0,25 %
Hallintarekisteröidyt ja suora ulkomainen omistus 225 330 292 25,36 %
Muut osakkeenomistajat yhteensä 149 885 471 16,87 %
Osakkeiden lukumäärä yhteensä 888 367 045 100,00 %
Osakasryhmän mukaan % osakkeiden
lukumäärästä
Suomalaiset osakkeenomistajat
Liikeyritykset 2,22
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 3,61
Julkisyhteisöt 56,95
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2,02
Kotitaloudet 9,84
Ulkomaiset osakkeenomistajat 25,36
Yhteensä 100,00
Osakkeenomistuksen jakautuminen 31.12.2012
Osakkeita Osakkeen-
omistajien
lukumäärä
% osakkeen-
omistajista
Osak-
keiden
lukumäärä
% osak-
keiden
luku-
määrästä
1-100 31 318 25,16 1 873 571 0,21 %
101-500 50 877 40,88 13 628 606 1,53 %
501-1.000 21 260 17,08 15 510 601 1,75 %
1.001-10.000 19 662 15,80 49 939 459 5,62 %
10.001-100.000 1 195 0,96 28 831 603 3,25 %
100.001-1.000.000 110 0,09 32 002 122 3,60 %
1.000.001-10.000.000 27 0,02 69 805 315 7,86 %
yli 10.000.000 2 0,00 463 048 067 52,12 %
124 451 100,00 674 639 344 75,94 %
Rekisteröimättömät/selvittämättä olleet kaupat 31.12.  75 696 0,01 %
Hallintarekisteröidyt osakkeet  213 652 005 24,5 %
Yhteensä 888 367 045 100,00 %