Tekstin koko AA
Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä käyttöomaisuuden ja osakkeiden myynnit
milj. euroa 2012 2011 2010
Investoinnit käyttöomaisuuteen
Aineettomat hyödykkeet 35 27 19
Aineelliset hyödykkeet 1 523 1 381 1 203
Yhteensä 1 558 1 408 1 222
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin
Tytäryritysosakkeet 5 47 0
Osakkuusyritysosakkeet 10 25 26
Myytävissä olevat osakkeet 1 2 1
Yhteensä 16 74 27

Vuonna 2012 investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin olivat 1 574 miljoonaa euroa (2011: 1 482). Investoinnit ilman yritysostoja olivat 1 558 miljoonaa euroa (2011: 1 408).

Katso liitetieto 23.2 Investoinnit.

Fortum suunnittelee ottavansa käyttöön uutta sähkön- ja lämmöntuotantokapasiteettia ja suorittavansa perusparannuksia olemassa oleviin laitoksiin seuraavasti:

Tyyppi Sähkön-
tuotanto-
kapasiteetti MW
Lämmön-
tuotanto-
kapasiteetti
MW
Toimitus-
aika 1)
Power
Vesivoimalaitosten perusparannus Vesivoima 10 2013
Blaiken, Ruotsi Tuulivoima 30 2013
Heat
Klaipeda, Liettua Jäte (CHP) 20 60 Q1 2013
Järvenpää, Suomi Biopolttoaine (CHP) 23 63 Q2 2013
Jelgava, Latvia Biopolttoaine (CHP) 23 45 Q3 2013
Brista, Ruotsi Jäte (CHP) 20 57 Q4 2013
Russia 2)
Nyagan 1 Kaasu (CCGT) 418 Q1 2013
Nyagan 2 Kaasu (CCGT) 418 1H 2013
Nyagan 3 Kaasu (CCGT) 418 2H 2013
Chelyabinsk Kaasu (CCGT) 248 2H 2014
Chelyabinsk Kaasu (CCGT) 248 2H 2014
1) Kaupallisen käytön aloitus, jota edeltävät testikäytöt, lupamenettelyt jne.
2) Kapasiteettimaksujen aloitus, jota edeltävät testikäytöt, lupamenettelyt jne.