Tekstin koko AA
Kestävä kehitys

Fortum pyrkii ottamaan huomioon liiketoiminnassaan tasapainoisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee konsernitasoiset, toimintaa ohjaavat tavoitteet ja niiden seurannassa käytettävät avainmittarit. Niiden perusteella divisioonat ovat asettaneet omat divisioonatason tavoitteensa ja mittarinsa sekä määritelleet toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan.

Yhtiö on listattuna maailmanlaajuisessa Dow Jones Sustainability World -indeksissä ja on indeksin ainoa pohjoismainen sähkö- ja lämpöyhtiö. Fortum on listattu myös Global Carbon Disclosure Leadership -indeksissä, STOXX Global ESG Leaders  indekseissä sekä NASDAQ OMX:n ja GES Investment Servicen uudessa OMX GES Sustainability Finland -indeksissä.

Kestävän kehityksen mittarit konsernitasolla
Tavoite 2012 2011 2010
Sähköntuotannon CO2-ominaispäästöt EU:n alueella (g/kWh), 5 vuoden keskiarvo 80 60 67 69
Kokonaisenergiantuotannon CO2-ominaispäästöt (g/kWh), 5 vuoden keskiarvo 200 179 169 157
Polttoaineiden käytön kokonaishyötysuhde (%), 5 vuoden keskiarvo 70 67 68 69
ISO 14001-sertifiointi (%)
Koko Fortum 95 95 86
Eurooppa 100 99 99 98
Tapaturmataajuus (LWIF) omalle henkilöstölle 1,0 1,5 1,6 2,4
Fortum mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseissä World ja Europe 1/2 1/2 1/2
Fortumin konsernitason tavoitteet uudistettiin vuonna 2012 ja uudet tavoitteet astuvat voimaan 1. tammikuuta 2013.