Tekstin koko AA
Pohjoismaat ja Venäjä

Pohjoismaat

Vuoden 2012 alussa pohjoismaiset vesivarannot olivat selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa suuremmat, johtuen harvinaisen rankoista sateista vuonna 2011. Vesivarastot olivat historiallisen suuret aina marraskuun 2012 loppuun saakka, minkä jälkeen ne ovat normalisoituneet. Pohjoismaiden sähkönhinnat olivat Manner-Euroopan hintoja alemmat vuonna 2012, minkä vuoksi sähköä vietiin lähes jatkuvasti Pohjoismaista Manner-Eurooppaan.

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin sähköä koko vuoden 2012 aikana 391 TWh (2011: 384), eli noin 2 % edellisvuotta enemmän.

Vuoden 2012 alussa Pohjoismaiden vesivarastot olivat 95 TWh eli 12 TWh pitkän aikavälin keskiarvoa suuremmat. Vuoden lopussa Pohjoismaiden vesivarastotasot olivat 85 TWh eli 2 TWh pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammat mutta 10 TWh pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2011.

Vuonna 2012 keskimääräinen systeemihinta oli 31,2 euroa/MWh (2011: 47,1). Vuoden keskimääräinen aluehinta Suomessa oli 36,6 euroa/MWh (2011: 49,3) ja Ruotsissa (SE3) 32,3 euroa/MWh (2011: 47,9).

Vuoden 2012 systeemihinta pysyi alle vuoden 2011 tason johtuen selkeästi vahvemmasta vesitilanteesta, joka painoi hintoja vesivoimapainotteisilla alueilla varsinkin kolmannella neljänneksellä. Pitkät huoltoseisokit siirtokapasiteetissa rajoittivat sähköntuontia Ruotsista Suomeen, mikä kasvatti Suomen aluehinnan ja systeemihinnan eroa suhteessa edelliseen vuoteen. Keväällä 2012 Fenno-Skan 2 -siirtoyhteys oli poikki kahden kuukauden ajan, ja Fenno-Skan 1 on ollut poissa toiminnasta elokuusta lähtien. Suomen aluehintaan vuonna 2012 vaikutti myös sähköntuonnin väheneminen  Venäjältä verrattuna edelliseen vuoteen.

Saksassa vuoden keskimääräinen spot-hinta oli 42,6 euroa/MWh (2011: 51,1).

Vuoden 2012 alussa CO2-päästöoikeuksien (EUA) markkinahinta oli noin 6,6 euroa/tonni. Vuoden aikana CO2-päästöoikeuksilla käytiin kauppaa noin hintaan 5,7–9,5 euroa/tonni  ja vuoden päätöskurssi oli noin 6,7 euroa/tonni.

Venäjä

OAO Fortum toimii Tjumenin ja Tšeljabinskin alueilla.

Alustavien tilastotietojen mukaan Venäjällä kulutettiin sähköä vuoden 2012 aikana 1 037 TWh (2011: 1 020). Vastaava luku Fortumin toiminta–alueella, hintavyöhykkeellä 1, oli 769 TWh (2011: 760).

Keskimääräinen sähkön spot-hinta, kapasiteettihinta pois lukien, kasvoi 1 % vuonna 2012, 1 001 ruplaan/MWh (2011: 990) hintavyöhykkeellä 1.

Sähkön kulutus
TWh 2012 2011 2010
Pohjoismaat 391 384 403
Venäjä 1 037 1 020 1 006
Tjumen 83 83 82
Tšeljabinsk 36 36 35
Venäjän Uralin alue 252 250 245
Keskimääräiset hinnat
2012 2011 2010
Sähkön spot-hinta Nord Pool -sähköpörssissä, euroa/MWh 31,2 47,1 53,1
Sähkön spot-hinta Suomessa, euroa/MWh 36,6 49,3 56,6
Sähkön spot-hinta Ruotsissa, SE3, Tukholma, euroa/MWh 1) 32,3 47,9 56,8
Sähkön spot-hinta Ruotsissa, SE2, Sundsvall, euroa/MWh 1) 31,8 N/A N/A
Sähkön spot-hinta Venäjän Euroopan ja Uralin alueilla, RUB/MWh 2) 1 001 990 881
Keskimääräinen kapasiteettihinta, tRUB/MW/kk 227 209 191
Sähkön spot-hinta Saksassa, euroa/MWh 42,6 51,1 44,5
Keskimääräinen kaasun rajahinta Uralin alueella, RUB/1 000 m3 2 736 2 548 2 221
Keskimääräinen kapasiteettihinta vanhalle kapasiteetille, tRUB/MW/kk 3) 152 160 191
Keskimääräinen kapasiteettihinta uudelle kapasiteetille, tRUB/MW/kk 3) 539 560 N/A
Sähkön spot-hinta (markkinahinta), Uralin alue, RUB/MWh 2) 956 925 835
CO2, (ETS EUA), euroa/tonni CO2 7 13 14
Hiili (ICE Rotterdam), USD/tonni 93 122 92
Öljy (Brent Crude), USD/bbl 112 111 80
1) 1.11.2011 asti Ruotsissa oli vain yksi aluehinta.
2) Ilman kapasiteettitariffia.
3) Kapasiteettihinnat maksettu ainoastaan kunakin ajankohtana saatavilla olevalle kapasiteetille.
Vesivarastot
TWh 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Pohjoismaiset vesivarastot 85 95 54
Pohjoismaiset vesivarastot, pitkän ajan keskiarvo 83 83 83
Vienti / tuonti Pohjoismaiden ja Manner-Euroopan + Baltian välillä
TWh (+ = tuonti, - = vienti Pohjoismaista) 2012 2011 2010
Vienti / tuonti Pohjoismaiden ja Manner-Euroopan + Baltian välillä -19 -6 7
Vienti / Tuonti Pohjoismaiden ja Venäjän välillä 5 11 12
Vienti / Tuonti Pohjoismaat, yhteensä -14 5 19