Tekstin koko AA
Keskeiset tiedot konsernin tuloslaskelmasta vuosineljänneksittäin
milj. euroa I/
2011
II/
2011
III/
2011
IV/
2011
2011 I/
2012
II/
2012
III/
2012
IV/
2012
2012
Liikevaihto 2 034 1 316 1 144 1 667 6 161 1 901 1 284 1 140 1 834 6 159
Vertailukelpoinen käyttökate 798 481 444 651 2 374 809 444 388 762 2 403
Vertailukelpoinen liikevoitto 649 348 297 508 1 802 651 281 220 587 1 739
Liikevoitto 900 609 314 579 2 402 736 283 223 619 1 861
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 59 15 -2 19 91 -7 26 7 -5 21
Nettorahoituskulut -55 -72 -72 -66 -265 -76 -73 -82 -76 -307
Voitto ennen veroja 904 552 240 532 2 228 653 236 148 538 1 575
Tuloverot -158 -74 -46 -88 -366 -119 -46 -30 123 -72
Kauden voitto 746 478 194 444 1 862 534 190 118 661 1 503
Kauden voitto; määräysvallattomille omistajille -68 -6 4 -23 -93 -39 -4 7 -58 -94
Kauden voitto; emoyhtiön omistajille 678 472 198 421 1 769 495 186 125 603 1 409
Osakekohtainen tulos (euroa per osake), laimentamaton 0,76 0,53 0,23 0,47 1,99 0,56 0,21 0,14 0,68 1,59
Osakekohtainen tulos (euroa per osake), laimennettu 0,76 0,53 0,23 0,47 1,99 0,56 0,21 0,14 0,68 1,59