Tekstin koko AA
Liikevaihto segmenteittäin vuosineljänneksittäin
Milj. euroa I/
2011
II/
2011
III/
2011
IV/
2011
2011 I/
2012
II/
2012
III/
2012
IV/
2012
2012
Power 693 574 560 654 2 481 655 535 506 719 2 415
Heat 725 322 212 478 1 737 625 321 205 477 1 628
Russia 295 195 156 274 920 310 198 203 319 1 030
Distribution 311 215 203 244 973 308 223 225 314 1 070
Electricity Sales 373 183 139 205 900 247 135 119 221 722
Muut 30 19 27 32 108 44 29 23 41 137
Nord Pool netotus 1) -366 -150 -99 -134 -749 -188 -88 -66 -161 -503
Eliminoinnit -27 -42 -54 -86 -209 -100 -69 -75 -96 -340
Yhteensä 2 034 1 316 1 144 1 667 6 161 1 901 1 284 1 140 1 834 6 159
1) Tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Pool Spot -sähköpörssissä netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.