Tekstin koko AA
Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin vuosineljänneksittäin
Milj. euroa I/
2011
II/
2011
III/
2011
IV/
2011
2011 I/
2012
II/
2012
III/
2012
IV/
2012
2012
Power 325 257 268 351 1 201 341 222 201 380 1 144
Heat 171 25 -14 96 278 161 23 -11 93 266
Russia 34 21 -16 35 74 48 4 -12 28 68
Distribution 124 60 62 49 295 110 49 57 101 317
Electricity Sales 11 10 4 2 27 9 11 9 9 38
Muut -16 -25 -7 -25 -73 -18 -28 -24 -24 -94
Vertailukelpoinen liikevoitto 649 348 297 508 1 802 651 281 220 587 1 739
Kertaluonteiset erät 82 193 0 9 284 110 11 1 33 155
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 169 68 17 62 316 -25 -9 2 -1 -33
Liikevoitto 900 609 314 579 2 402 736 283 223 619 1 861
Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä vuosineljänneksellä.

Taloudellista tietoa vuosineljänneksittäin vuosilta 2005-2011 on saatavilla myös internetissä www.fortum.com/investors/financial information.