Tekstin koko AA
Osinkojen maksaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa vuodelta 2012 osinkoa 1,00 euroa osaketta kohti eli 30.1.2013 rekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärän perusteella yhteensä 888 miljoonaa euroa. Mahdolliseen osingonjakoon liittyvät päivämäärät ovat:

  • osingon irtoamispäivä 10.4.2013,
  • osingon täsmäytyspäivä 12.4.2013 ja
  • osingon maksupäivä 19.4.2013.