Tekstin koko AA
Ehdotus voittovarojen käytöksi

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012 olivat 4 561 649 150,11 euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa vuodelta 2012 osinkoa 1,00 euroa osaketta kohti eli 30.1.2013 rekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärän perusteella yhteensä 888 367 045,00 euroa.

 

Espoossa,
30. päivänä tammikuuta 2013
  Sari-Baldauf.png   Kim_Ignatius.png  
                                      Sari Baldauf   Kim Ignatius  
Minoo_Akhtarzand.png        Heinz-Werner_Binzel.png   Ervasti-Vaintola.png
Minoo Akhtarzand        Heinz-Werner Binzel   Ilona Ervasti-Vaintola
  Joshua_Larson.png   Ramm-Schmidt.png  
     Joshua Larson    Christian Ramm-Schmidt  
    Tapio-Kuula.png    
    Tapio Kuula    
    Toimitusjohtaja    

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Espoossa, 30. päivänä tammikuuta 2013

Deloitte & Touche Oy
KHT-yhteisö

 Jukka_Vattulainen_MV.png

Jukka Vattulainen
KHT