Tekstin koko AA
Tuloslaskelma
Lataa Excel
milj. euroa Liite 2012 2011
Liikevaihto 2 34 77
Muut tuotot 3 8 36
Henkilöstökulut 4 -38 -36
Poistot ja arvonalentumiset 7 -7 -8
Muut kulut -67 -67
Liikevoitto / -tappio -70 2
Rahoitustuotot ja -kulut 5 409 874
Voitto rahoituserien jälkeen 339 876
Konserniavustukset 1) 574 542
Voitto ennen veroja 913 1 418
Tuloverot 6 -84 -101
Tilikauden voitto 829 1 317
1) Verotettavaa tuloa siirretty suomalaisista tytäryrityksistä emoyhtiöön.