Tekstin koko AA
Osakekohtaiset tunnusluvut
Lataa Excel
euroa tai kuten merkitty FAS
1998
FAS
1999
FAS
2000
FAS
2001
FAS
2002
FAS
2003
IFRS
2004
IFRS
2005
IFRS
2006
IFRS
2007
IFRS
2008
IFRS
2009
IFRS
2010
IFRS
2011
IFRS
2012
Muutos 12/11, %
Tulos / osake, Fortum yhteensä 0,27 0,41 0,55 0,57 0,79 0,91 1,48 1,55 1,22 1,74 1,74 1,48 1,46 1,99 1,59 -20
Jatkuvien 
toimintojen 
tulos / osake
- - - - - - 0,79 1,01 1,22 1,74 1,74 1,48 1,46 1,99 1,59 -20
Luovutettujen toimintojen
tulos / osake
- - - - - - 0,69 0,54 - - - - - - -
Laimennettu
tulos / osake,
Fortum yhteensä
- - 0,55 0,57 0,78 0,90 1,46 1,53 1,21 1,74 1,74 1,48 1,46 1,99 1,59 -20
Laimennettu jatkuvien toimintojen
tulos / osake
- - - - - - 0,78 1,00 1,21 1,74 1,74 1,48 1,46 1,99 1,59 -20
Laimennettu luovutettujen toimintojen
tulos / osake
- - - - - - 0,68 0,53 - - - - - - -
Rahavirta /
osake, Fortum yhteensä
1,01 0,67 0,54 1,43 1,60 1,86 2,06 1,61 1,31 1,88 2,26 2,55 1,62 1,82 1,56 -14
Jatkuvien toimintojen rahavirta /
osake
- - - - - - 1,44 1,46 1,31 1,88 2,26 2,55 1,62 1,82 1,56 -14
Oma pääoma /
osake
5,06 6,00 6,32 6,49 6,97 7,55 8,65 8,17 8,91 9,43 8,96 9,04 9,24 10,84 11,49 6
euroa tai kuten merkitty FAS
1998
FAS
1999
FAS
2000
FAS
2001
FAS
2002
FAS
2003
IFRS
2004
IFRS
2005
IFRS
2006
IFRS
2007
IFRS
2008
IFRS
2009
IFRS
2010
IFRS
2011
IFRS
2012
Muutos 12/11, %
Osinko /
osake, Fortum yhteensä 1)
0,13 0,18 0,23 0,26 0,31 0,42 0,58 1,12 1,26 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2) 0
Jatkuvien toimintojen osinko /
osake
- - - - - - - 0,58 0,73 0,77 - - - - -
Lisäosinko /
osake 2006 ja 2007 / luovutet-
tujen toimintojen osinko /
osake 2005
- - - - - - - 0,54 0,53 0,58 - - - - -
Osinko /
osakekoh-
tainen tulos, Fortum yhteensä, %
46,3 43,4 41,9 45,6 39,2 46,2 39,2 72,3 103,3 4) 77,6 4) 57,5 67,6 68,5 50,3 62,9 2)
Osinko /
osakekoh-
tainen tulos, jatkuvat toiminnot, %
- - - - - - - 57,4 3) 59,8 4) 44,3 4) - - - - -
Osinko /
osakekohtainen tulos, lisäosinko 2006 ja 2007 / luovutetut toiminnot
2005, %
- - - - - - - 100 3) 43,4 4) 33,3 4) - - - - -
Efektiivinen osinkotuotto, % 2,5 4,0 5,3 5,5 5,0 5,1 4,3 7,1 5,8 4,4 6,6 5,3 4,4 6,1 7,1 2)
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 18,5 10,9 7,9 8,3 7,9 9,0 9,2 10,2 17,7 17,7 8,8 12,8 15,4 8,3 8,9
Osakkeen
kurssi-
kehitys
Kauden lopussa 5,03 4,50 4,35 4,75 6,25 8,18 13,62 15,84 21,56 30,81 15,23 18,97 22,53 16,49 14,15
Keski-
kurssi
5,66 4,76 4,18 4,79 5,87 6,94 10,29 13,87 20,39 23,57 24,79 15,91 19,05 19,77 15,66
Alin kurssi 4,86 4,24 3,50 4,05 4,75 5,66 7,45 10,45 15,71 20,01 12,77 12,60 17,18 15,53 12,81
Ylin kurssi 6,05 5,80 4,94 5,70 6,52 8,75 13,99 16,90 23,48 31,44 33,00 19,20 22,69 24,09 19,36
Osake-
kannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa
3 949 3 532 3 456 4 017 5 286 6 943 11 810 13 865 19 132 27 319 13 519 16 852 20 015 14 649 12 570
euroa tai kuten merkitty FAS
1998
FAS
1999
FAS
2000
FAS
2001
FAS
2002
FAS
2003
IFRS
2004
IFRS
2005
IFRS
2006
IFRS
2007
IFRS
2008
IFRS
2009
IFRS
2010
IFRS
2011
IFRS
2012
Muutos 12/11, %
Osakkeiden
vaihdon
kehitys 5)
Osakkeiden lukumäärä,
1 000 osaketta
17 643 112 398 93 900 134 499 251 216 270 278 478 832 900 347 830 764 787 380 628 155 580 899 493 375 524 858 494 765
Osuus osakekan-
nasta, %
2,2 14,3 11,9 16,8 29,7 31,9 59,2 103,2 94,3 88,5 70,8 65,4 55,5 59,1 55,7
Osakkeiden lukumäärä,
1 000 osaketta
784 783 784 783 845 609 845 609 845 776 849 813 867 084 875 294 887 394 886 683 887 638 888 367 888 367 888 367 888 367
Osakkeiden määrä ilman omia osakkeita,
1 000 osaketta
N/A N/A 794 571 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Osakkeiden keskimää-
räinen lukumäärä,
1 000 osaketta
784 783 784 783 787 223 798 346 845 642 846 831 852 625 872 613 881 194 889 997 887 256 888 230 888 367 888 367 888 367
Laimennettu osakkeiden keskimää-
räinen lukumäärä,
1 000 osaketta
- - 787 223 798 308 851 482 858 732 861 772 887 653 886 929 891 395 887 839 888 230 888 367 888 367 888 367
1) Käteisosingon lisäksi Fortum jakoi noin 85 % Neste Oil Oyj:n osakkeista osinkona vuonna 2005.
2) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 9.4.2013.
3) Vuoden 2005 jatkuvien ja luovutettujen toimintojen osinko per osakekohtaiset tulokset on laskettu perustuen vastaaviin jatkuvien ja luovutettujen toimintojen osakekohtaisiin tuloksiin.
4) 2006 ja 2007 osinkojen osinko/osakekohtainen tulos -tunnusluvut perustuvat koko konsernin osakekohtaiseen tulokseen.
5) Taulukon 'osakkeiden vaihdon kehitys' -luvut sisältävät NASDAQ OMX Helsingin osakkeiden vaihdon. Helsingin pörssin lisäksi Fortumin osakkeita vaihdettiin useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla; esimerkiksi Boat-, BATS-, Chi-X- ja Turquoise-markkinoilla;sekä OTC-markkinoilla. Vuonna 2012 kaikkien osakkeiden vaihto, ensisijainen markkinapaikka mukaan lukien 1 097 miljoonaa osaketta (2011: 1 058 ) arvoltaan noin 17 292 miljoonaa euroa (2011: 21 093). Vuonna 2012 noin 55 % (2011: 50 %) Fortum Oyj:n osakkeiden vaihdosta käytiin vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.
Vuosien 1998-2003 tietoja ei ole oikaistu, vaan ne esitetään Suomen kirjanpito- ja tilinpäätössäännösten mukaisesti (Finnish Accounting Standards, FAS).
Katso Tunnuslukujen laskentakaavat.