Tekstin koko AA
Taloudelliset tunnusluvut
Lataa Excel
Fortum Oyj tytäryhtiöineen (yhdessä Fortum-konserni) on Pohjoismaiden, Venäjän ja Itämeren alueiden johtavia energiayhtiöitä. Fortumin liiketoimintaan kuuluvat sähkön- ja lämmöntuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Neste Oil oli 31.3.2005 asti osa Fortum-konsernia, kunnes varsinainen yhtiökokous teki lopullisen päätöksen eriyttää öljyliiketoiminta jakamalla noin 85 % Neste Oilin osakkeista osinkona. Loput noin 15 % osakkeista myytiin sijoittajille huhtikuussa 2005.
Öljyliiketoiminta on esitetty luovutettuna toimintona vuosina 2004 ja 2005.
Vuodesta 2005 Fortum on soveltanut vuositilinpäätöksessään ja osavuosikatsauksissaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS). Tilikauden 2005 vuosikertomukseen sisältyi yksi vertailuvuosi, 2004, jota koskevat tiedot oikaistiin IFRS:n mukaisiksi. Vuosien 1998-2003 tietoja ei ole oikaistu, vaan ne esitetään Suomen kirjanpito- ja tilinpäätössäännösten mukaisesti (Finnish Accounting Standards, FAS).
milj. euroa
tai kuten
merkitty
FAS
1998
FAS
1999
FAS
2000
FAS
2001
FAS
2002
FAS
2003
IFRS
2004
IFRS
2005
IFRS
2006
IFRS
2007
IFRS
2008
IFRS
2009
IFRS
2010
IFRS
2011
IFRS
2012
Muutos 12/11, %
Liikevaihto Fortum yhteensä 8 494 8 232 10 614 10 410 11 148 11 392 11 659 5 918 4 491 4 479 5 636 5 435 6 296 6 161 6 159 -0
Jatkuvien toimintojen liikevaihto 3 835 3 877 4 491 4 479 5 636 5 435 6 296 6 161 6 159 -0
Käyttökate (=EBITDA) Fortum yhteensä 1) 1 049 1 192 1 431 1 501 1 952 1 917 2 443 2 307 1 884 2 298 2 478 2 292 2 271 3 008 2 525 -16
Jatkuvien toimintojen käyttökate 1 583 1 754 1 884 2 298 2 478 2 292 2 271 3 008 2 525 -16
Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen käyttökate 1 741 1 866 2 015 2 360 2 398 2 396 2 374 2 403 1
Liikevoitto Fortum yhteensä 586 705 906 914 1 289 1 420 1 916 1 864 1 455 1 847 1 963 1 782 1 708 2 402 1 861 -23
- % liikevaihdosta 6,9 8,6 8,5 8,8 11,6 12,5 16,4 31,5 32,4 41,2 34,8 32,8 27,1 39,0 30,2
Jatkuvien toimintojen liikevoitto 1 195 1 347 1 455 1 847 1 963 1 782 1 708 2 402 1 861 -23
- % liikevaihdosta 31,2 34,7 32,4 41,2 34,8 32,8 27,1 39,0 30,2
milj. euroa
tai kuten
merkitty
FAS
1998
FAS
1999
FAS
2000
FAS
2001
FAS
2002
FAS
2003
IFRS
2004
IFRS
2005
IFRS
2006
IFRS
2007
IFRS
2008
IFRS
2009
IFRS
2010
IFRS
2011
IFRS
2012
Muutos 12/11, %
Jatkuvien toimintojen
vertailu-
kelpoinen liikevoitto
1 148 1 334 1 437 1 564 1 845 1 888 1 833 1 802 1 739 -3
Voitto ennen veroja Fortum yhteensä 363 954 623 702 1 008 1 184 1 700 1 776 1 421 1 934 1 850 1 636 1 615 2 228 1 575 -29
- % liikevaihdosta 4,3 11,6 5,9 6,7 9,0 10,4 14,6 30,0 31,6 43,2 32,8 30,1 25,7 36,2 25,6
Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja 962 1 267 1 421 1 934 1 850 1 636 1 615 2 228 1 575 -29
- % liikevaihdosta 25,1 32,7 31,6 43,2 32,8 30,1 25,7 36,2 25,6
Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto 703 936 1 120 1 608 1 596 1 351 1 354 1 862 1 503 -19
- josta emoyhtiön omistajien osuus 670 884 1 071 1 552 1 542 1 312 1 300 1 769 1 409 -20
Sijoitettu pääoma Fortum yhteensä 8 647 9 425 11 365 11 032 13 765 12 704 12 890 11 357 12 663 13 544 15 911 15 350 16 124 17 931 19 598 9
Jatkuvien toimintojen sijoitettu pääoma 10 739 11 357 12 663 13 544 15 911 15 350 16 124 17 931 19 598 9
Korollinen nettovelka 3 898 3 818 4 626 3 674 5 848 5 626 5 095 3 158 4 345 4 466 6 179 5 969 6 826 7 023 7 814 11
Investoinnit ja
brutto-
sijoitukset osakkeisiin Fortum yhteensä
1 702 1 059 3 131 713 4 381 1 136 830 578 1 395 972 2 624 929 1 249 1 482 1 574 6
- % liikevaihdosta 20,0 12,9 29,5 6,8 39,3 10,0 7,1 9,8 31,1 21,7 46,6 17,1 19,8 24,1 25,6
Jatkuvien toimintojen investoinnit ja
brutto-
sijoitukset osakkeisiin
514 479 1 395 972 2 624 929 1 249 1 482 1 574 6
Jatkuvien toimintojen investoinnit 335 346 485 655 1 108 862 1 222 1 408 1 558 11
Liiketoiminnan rahavirta Fortum yhteensä 793 524 424 1 145 1 351 1 577 1 758 1 404 1 151 1 670 2 002 2 264 1 437 1 613 1 382 -14
Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta 1 232 1 271 1 151 1 670 2 002 2 264 1 437 1 613 1 382 -14
milj. euroa
tai kuten
merkitty
FAS
1998
FAS
1999
FAS
2000
FAS
2001
FAS
2002
FAS
2003
IFRS
2004
IFRS
2005
IFRS
2006
IFRS
2007
IFRS
2008
IFRS
2009
IFRS
2010
IFRS
2011
IFRS
2012
Muutos 12/11, %
Sijoitetun pääoman tuotto Fortum yhteensä, % 7,7 8,4 9,4 8,7 11,1 11,4 15,8 16,6 13,4 16,5 15,0 12,1 11,6 14,8 10,0
Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto, % 11,4 13,5 13,4 16,5 15,0 12,1 11,6 14,8 10,0
Oman pääoman tuotto Fortum yhteensä, % 5,7 7,7 8,6 8,3 10,5 12,3 18,2 18,7 14,4 19,1 18,7 16,0 15,7 19,7 14,3
Jatkuvien toimintojen oman pääoman
tuotto, % 2)
13,5 14,4 19,1 18,7 16,0 15,7 19,7 14,3
Korkokate 2,6 3,4 3,7 4,3 4,7 5,8 8,0 11,6 11,5 12,8 9,4 12,4 13,7 10,5 7,5
Korkokate sisältäen aktivoidut vieraan pääoman menot 8,6 10,3 10,0 8,5 5,7
Rahavirta ennen käyttöpää-
oman muutosta/
korollinen nettovelka, %
17,9 14,3 19,9 28,8 21,6 26,1 36,4 43,2 30,6 36,3 34,1 37,6 20,5 21,5 19,9
Velkaantumis-
aste, % 3)
93 79 73 54 80 85 67 43 53 52 73 70 78 69 72
Nettovelka / Käyttökate 3,7 3,2 3,2 2,4 3,0 2,9 2,1 1,4 2,3 1,9 2,5 2,6 3,0 2,3 3,1
Nettovelka / Jatkuvien toimintojen käyttökate - 1,8 2,3 1,9 2,5 2,6 3,0 2,3 3,1
Vertailukelpoinen nettovelka / Jatkuvien toimintojen käyttökate - 1,8 2,3 2,2 *) 2,6 *) 2,5 *) 2,8 *) 3,0 *) 3,3
Omavaraisuus-
aste, %
36 39 43 48 41 40 44 49 48 49 41 43 40 44 44
milj. euroa
tai kuten
merkitty
FAS
1998
FAS
1999
FAS
2000
FAS
2001
FAS
2002
FAS
2003
IFRS
2004
IFRS
2005
IFRS
2006
IFRS
2007
IFRS
2008
IFRS
2009
IFRS
2010
IFRS
2011
IFRS
2012
Muutos 12/11, %
Osingot, milj.
euroa 4)
99 141 194 220 262 357 506 987 1,122 1,198 888 888 888 888 888 5) 0
Jatkuvien toimintojen osingot 511 650 683
Lisäosingot vuonna 2006 ja 2007 / luovutetut toiminnot vuonna 2005 476 472 515
Tutkimus- ja kehittämis-
menot
92 72 58 53 33 35 26 14 17 21 27 30 30 38 41 8
- % liikevaihdosta 1,1 0,9 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7
Henkilöstön keskimää-
räinen lukumäärä Fortum yhteensä
19 003 17 461 16 220 14 803 14 053 13 343 12 859 10 026 8 910 8 304 14 077 13 278 11 156 11 010 10 600
Jatkuvien toimintojen henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 8 592 8 939 8 910 8 304 14 077 13 278 11 156 11 010 10 600
1) Käyttökate (=EBITDA) on määritelty seuraavasti: jatkuvien toimintojen liikevoittoon on lisätty poistot ja arvonalentumiset. Suomen kirjanpito- ja tilinpäätössäännösten (FAS) mukaisesti osuus osakkuusyritysten tuloksesta sisältyy liikevoittoon. Vuosien 1998-2003 FAS:n mukaisesti lasketussa käyttökatteessa osuutta osakkuusyritysten tuloksesta ei ole huomioitu.
2) Vuoden 2005 jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto on laskettu perustuen jatkuvien toimintojen tilikauden voittoon jaettuna oman pääoman yhteissummalla kauden päättyessä. Luovutettujen toimintojen tilikauden voitto on vähennetty oman pääoman kokonaismäärästä 31.12.2005.
3) Velkaantumisaste on määritelty seuraavasti: korolliset nettovelat jaetaan oman pääoman yhteismäärällä. Vuosina 2000-2002 määräysvallattomien omistajien osuuteen sisältyi Fortum Capital Ltd:n liikkeeseen laskemat etuosakkeet määrältään 1,2 miljardia euroa, joihin liittyi kiinteä 6,7 %:n osinkotuotto.
4) Rahaosingon lisäksi Fortum jakoi noin 85 % Neste Oil Oyj:n osakkeista osinkona vuonna 2005.
5) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 9.4.2013.
*)Verkkosivulla julkaissut virheelliset luvut korjattu maaliskuussa 2013.
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tunnuslukujen jälkeen.