Tekstin koko AA
Toiminnalliset tunnusluvut, volyymit
Lataa Excel
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotanto EU-maissa ja Norjassa
Sähköntuotanto TWh 55,5 52,3 54,4 52,2 52,6 49,3 53,7 55,3 53,9
Lämmöntuotanto TWh 25,4 25,1 25,8 26,1 25,0 23,2 26,1 22,0 18,5
Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotanto Venäjällä
Sähköntuotanto TWh - - - - 11,6 16,0 16,1 17,4 19,2
Lämmöntuotanto TWh - - - - 15,3 25,6 26,0 25,4 24,8
Fortumin sähköntuotanto Pohjoismaissa energialähteittäin
Vesivoima TWh 19,1 21,2 19,8 20,0 22,9 22,1 22,0 21,0 25,2
Ydinvoima TWh 25,8 25,8 24,4 24,9 23,7 21,4 22,0 24,9 23,4
Lämpövoima TWh 9,5 4,2 9,0 6,2 5,0 4,6 8,3 7,2 3,0
Yhteensä TWh 54,4 51,2 53,2 51,1 51,6 48,1 52,3 53,1 51,6
Fortumin sähköntuotanto Pohjoismaissa energialähteittäin
Vesivoima % 35 42 37 39 44 46 42 40 49
Ydinvoima % 47 50 46 49 46 44 42 47 45
Lämpövoima % 18 8 17 12 10 10 16 13 6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sähkötuotantokapasiteetti divisioonittain
Power MW 10 003 9 540 9 560 9 575 9 709 9 728 9 752 9 702
Heat MW 1 278 1 373 1 360 1 213 1 446 1 600 1 670 1 569
Russia MW - - - 2 785 2 785 2 785 3 404 3 404
Yhteensä MW 11 281 10 913 10 920 13 573 13 940 14 113 14 826 14 675
Lämmöntuotantokapasiteetti divisioonittain
Power MW 250 250 250 250 250 250 250 250
Heat MW 9 757 10 633 10 973 10 218 10 284 10 448 10 375 8 785
Russia MW - - - 13 796 13 796 13 796 14 107 13 396
Yhteensä MW 10 007 10 883 11 223 24 264 24 330 24 494 24 732 22 431
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fortumin koko sähkön- ja lämmönmyynti EU-maissa ja Norjassa
Sähkönmyynti milj. euroa 2 017 2 002 2 437 2 370 2 959 2 802 3 110 2 868 2 700
Lämmönmyynti milj. euroa 809 867 1 014 1 096 1 157 1 095 1 309 1 278 1 201
Fortumin koko sähkön- ja lämmönmyynti Venäjällä
Sähkönmyynti milj. euroa - - - - 332 390 505 590 713
Lämmönmyynti milj. euroa - - - - 141 219 287 324 300
Fortumin koko sähkönmyynti alueittain
Suomi TWh 31,1 26,0 29,6 29,0 28,7 26,1 30,7 24,6 21,6
Ruotsi TWh 27,6 30,4 28,5 27,6 28,5 26,9 28,3 29,4 30,1
Venäjä TWh - - - - 14,8 19,5 18,7 20,2 23,3
Muut maat TWh 3,6 3,3 3,5 3,1 3,0 3,2 3,2 3,6 3,8
Yhteensä TWh 62,3 59,7 61,6 59,7 75,0 75,7 80,9 77,8 78,8
Fortumin koko lämmönmyynti alueittain
Suomi TWh 10,5 9,8 10,7 11,1 10,8 8,0 9,6 8,5 5,8
Venäjä TWh - - - - 15,3 25,6 26,8 26,7 26,4
Ruotsi TWh 9,6 9,5 9,3 9,2 9,1 9,8 10,9 8,5 8,5
Puola TWh 0,4 1,1 3,6 3,5 3,6 3,7 4,0 4,3 4,3
Muut maat TWh 3,3 3,4 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,4 2,9
Yhteensä TWh 23,8 23,8 26,8 27,1 42,2 50,6 54,9 51,4 47,9
Sähkönsiirto jakeluverkoissa
Suomi TWh 6,2 6,3 7,7 9,2 9,3 9,4 10,0 9,5 9,8
Ruotsi TWh 14,2 14,4 14,4 14,3 14,0 14,0 15,2 14,2 14,4
Norja TWh 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,5 2,3 2,4
Viro TWh 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0
Yhteensä TWh 22,7 23,1 24,6 26,0 25,8 25,9 27,9 26,1 26,6